ตำแหน่งรับสมัครงาน

January 7, 2019

Campaign Specialist

X > 17,000 (ตามตกลง) IT / ICT / Programmer / Web Designer / Web Developer
January 7, 2019

Account Executive

X > 16,000 (ตามตกลง) ICT / การตลาด / การขาย / ประชาสัมพันธ์ / Programmer / Web Designer / Web Developer
January 7, 2019

Web Designer / Content Creator

x > 17,000 (ตามตกลง) ICT / Programmer / Web Designer / Designer / วารสารสาสน์ / นิเทศน์สาสน์
September 20, 2018

Sales & Marketing Officer

15,000 - 17,000 การตลาด /งานขาย /ลูกค้าสัมพันธ์
Buy now