กิจกรรมทีมงาน

January 6, 2019

Happy New Year 2019

งานเลี้ยงปีใหม่ของทีมงาน Ads-Now ใน Theme ลายเสือ จ้าา
January 6, 2019

งาน HBD Ads-Now ปีที่8

วันเกิดครบรอบเวียนมาอีกครั้งครั้งนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว รักกันๆนะพวกเรา
January 6, 2019

อบรม LEAN Management

ทีมงานทำความเข้าใจว่า LEAN คืออะไร และ ลงมือปฎิบัติ เพื่อคุณภาพงานที่ดี
January 6, 2019

อบรมความเข้าใจ KPI 2017

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพโดยนำเอา KPI มาใช้ ซึ่งต้องเข้าใจก่อนจึงจะนำไปปฎิบัติได้
January 6, 2019

Team Outing 2018

อบรม และ ท่องเที่ยวนอกสถานที่ ทำกิจกกรมร่วมกัน
September 20, 2018

Presenter ของโครงการ Google Partner

บริษัทเราได้รับเลือกให้เป็นดาราจำเป็น! หรือ Presenter ของโครงการ Google Partner
Buy now